Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. o. Dominika Kiescha

       PROJEKTY MISYJNE:

Pomoc przy zagospodarowaniu działek uprawnych


Pierwszy projekt, który prowadzimy w tej chwili, to zagospodarowanie ziemi na działki uprawne dla ludności z misji Korsimoro. Obecnie jest 70 działek, docelowo ma być 150. Ziemia jest własnością misji, która jest dana w dzierżawę miejscowej ludności. Ale żeby ziemia była zdatna do uprawy, trzeba było doprowadzić wodę z zbiornika, który jest w pobliżu tych działek. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zakupić rury, które doprowadzają wodę na te działki oraz pompę do pompowania wody z zbiornika. Projekt kosztował 5100 PLN.

Zagospodarowanie 4 hektarów buszu na pola ryżowe.

Drugi projekt, który zaczęliśmy w Korsimoro, to tworzenie pól ryżowych. Misja w ubiegłym roku otrzymała w darze 4 hektary ziemi, co prawda jest to busz, który trzeba wykarczować a następnie dostosować, aby można było uprawiać ryż. Na razie trwa karczowanie buszu. Następnym etapem będzie zrekultywowanie ziemi. Jest potrzeba zakupienia traktora który będzie służył miejscowej ludności przy pracach polowych na tym polu ryżówym oraz sadzonek ryżu na ten rok. Mamy nadzieje że z pracami ludzie zdążą przed sezonem deszczowym, aby już w tym roku w czasie pory deszczowej można było zacząć uprawiać ryż.

Szanowni Państwo, pragnę w imieniu Zarządu Stowarzyszenia jak i obdarowanych serdecznie podziękować za pomoc nam okazaną poprzez przekazanie nam 1% procentu za rok 2011.

O. Krystian Pieczka


Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. o. Dominika Kiescha


NASI SPONSORZY: