Warning: include(../klocki/gora.php): failed to open stream: No such file or directory in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 15

Warning: include(../klocki/gora.php): failed to open stream: No such file or directory in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '../klocki/gora.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 15

Warning: include(../klocki/menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 21

Warning: include(../klocki/menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 21

Warning: include(): Failed opening '../klocki/menu.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 21

O. BONIFACY REIMANN


W dniu 31. października 2001 r. doszła do nas radosna wiadomość z Rzymu, że w Boliwii nasz Współbrat O. Bonifacy Antoni Reimann, pochodzący z naszej prowincji zakonnej, został mianowany przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupem Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chávez w departamencie Santa Cruz de la Sierra. Święcenia biskupie odbyły się 1. grudnia 2001 r. w katedrze Wikariatu Apostolskiego w Concepción.

Ojciec Bonifacy urodził się 14. maja 1952 roku w Opolu. Młodość wraz z trójką rodzeństwa (2 siostry i brat) spędził w Kadłubie Turawskim. W 1972 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich 2. września 1973 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Kłodzku. W Kłodzku 2. lutego 1978 roku złożył uroczystą profesję zakonną, a 2. lutego 1979 roku z rąk J. E. ks. arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach został skierowany do pracy w parafii św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach. Do 1983 roku pełnił tam posługę wikarego i katechety. W 1983 roku wyjechał na misje do Boliwii, gdzie pracował w Wikariacie Apostolskim Nuflo de Chávez, był definitorem wiceprowincji misyjnej św. Antoniego w Boliwii oraz gwardianem domu formacyjnego w Cochabambie. Od 1999 roku był gwardianem domu nowicjackiego w Sucre i proboszczem parafii p.w. św. Anny.

Wikariat Apostolski Nuflo de Chávez powołał do istnienia papież Pius XII 13. grudnia 1951 roku. W roku jego pięćdziesiątych urodzin O. Bonifacy Antoni Reimann jest jego trzecim biskupem.

Na drogę w biskupiej posługi życzymy naszemu Współbratu Bożego błogosławieństwa i wielu łask. Polecamy Go wstawiennictwu świętych Apostołów i św. Ojca naszego Franciszka oraz naszej szczególnej pamięci modlitewnej.


Warning: include(../klocki/stopka.php): failed to open stream: No such file or directory in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 62

Warning: include(../klocki/stopka.php): failed to open stream: No such file or directory in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 62

Warning: include(): Failed opening '../klocki/stopka.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /ofm/dzialalnosc/biskup.php on line 62