Wystroj bozonarodzeniowy i szopka w naszym kosciele

07 08 09 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 01 02 03
04 05 06