Triduum Paschalne - Bozy Grob, Ciemnica oraz adoracja Krzyza

10 12 13 14
16 17 01 02
03 04 05 06
08