15.05.2022 - Wierni z Grobnik i Debrzyca oraz z dekanatu glubczyckiego pielgrzymowali do opolskiej katedry

26 27 28 29
30 31 32 33
01 02 03 04
05 06 07 13
14 15 16 17
18 19 21 22
23 24 25 08
09 11 12 34